iDEAL

Facebook

 

 

voor hovenier, groene scholen, tuin en landschap, tuinbranche, hoveniersbranche, groene sector, mechanisatie, landbouw                 leveren we tuingereedschap, kleingereedschap, handgereedschap, snoeigereedschap, schoppen, schoffels, spaden, kleiboren, draineerspades, zeisen, zagen, vuilgrijpers, bijlen, harken, hakken, messen, mokers, doppen, toebehoor, Flora, Felco, Sandvic, Bahco, De Wit

Voorwaarden, Disclaimer en Privacybeleid

S & B Land- en Tuinbouwgereedschap hanteert de volgende algemene voorwaarden, disclaimer en privacy beleid.


Algemene Voorwaarden S & B Land- en Tuinbouwgereedschap

Algemeen
Onder de handelsnaam S & B Land- en Tuinbouwgereedschap (www.webshop-senb.nl) levert Smidt & Birza, gevestigd in Groningen, goederen aan bedrijven en consumenten. Door bij www.webshop-senb.nl een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van S & B Land- en Tuinbouwgereedschap akkoord gaat. S & B Land- en Tuinbouwgereedschap heeft het recht haar leverings- en betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van uw bestelling te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden in door S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan

S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  heeft verstrekt.

De prijs is gegarandeerd
S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  garandeert dat de prijzen op de website gedurende de looptijd van uw bestelling niet worden verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Prijsverlagingen kunnen wel voorkomen. Voor de gevolgen van drukfouten of typefouten op de website aanvaardt S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  geen aansprakelijkheid.

Bijdrage bezorgkosten
Voor het verzendklaar maken, controleren en administreren van uw bestelling brengen wij geen kosten in rekening. Voor het transporteren en bezorgen van uw bestelling maken wij gebruik van diverse externe vervoerders, afhankelijk van het gewicht en de omvang van de goederen. De levering geschiedt onder de algemene voorwaarden van de betreffende vervoerder. Het tarief voor de verzending is afhankelijk van het land van bestemming, het gewicht van de zending en de vraag of het om een brief- of pakketverzending gaat. De verzendkosten kunt u bij de tweede stap in de winkelwagen zien, dat is nog voordat u de bestelling definitief doet. Wij gaan ervan uit dat wij uw bestelling in één keer uitleveren, wat betekent dat de het artikel met de langste levertijd bepaalt hoe snel u uw bestelling in huis heeft. Wij stellen u in de gelegenheid om uw bestelling bij S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  in overleg op te halen en contant te betalen. Wij brengen hiervoor geen kosten in rekening.

Levering van goederen
Een artikel dat op voorraad ligt, wordt uiterlijk de volgende werkdag verstuurd. Mocht een artikel niet op voorraad liggen lichten we u zo snel mogelijk per e-mail of telefoon in. Mocht een artikel definitief niet meer leverbaar zijn, dan zullen wij u, indien mogelijk, een alternatief aanbieden. Gaat u niet akkoord met dit alternatief of mocht er geen alternatief voorhanden zijn, dan vervalt uw bestelling. Alle gemelde levertermijnen zijn slechts indicatief en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

Betaling
Bij aankoop van producten via de website kunt u betalen met behulp van Ideal. Dit is de snelste manier. Het het is ook mogelijk te betalen middels een bancaire overschrijving. Als u uw bestelling afhaalt, kunt u deze contant betalen. Wij hebben geen pinfaciliteiten. Tijdens het bestelproces krijgt u deze betalingsmogelijkheden ter keuze voorgelegd.

Zichttermijn
Voor al uw aankopen geldt een zichttermijn van 14 kalenderdagen. In deze periode kunt u het product ongebruikt, onbeschadigd en compleet in de originele, ongeschonden verpakking, compleet met de originele factuur terugsturen.

S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  geeft de wijze van retourneren aan. De verzendkosten en de kosten voor retourneren worden niet door S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  vergoed. Het risico op beschadiging of verlies tijdens de retourzending ligt bij u. Het totaalbedrag van de producten wordt binnen 30 dagen na ontvangst van het artikel bij S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  teruggestort op uw rekening. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit.

Garantie
S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  biedt een jaar garantie op alle artikelen en garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  herstelt gebreken die bij normaal - met de bestemming corresponderend - gebruik optreden kosteloos. S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. Als S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dient u binnen zes maanden een nieuwe keus te maken. Als bij reparatie binnen de garantietermijn een onderdeel wordt vervangen, wordt het onderdeel dat is vervangen eigendom van S & B Land- en Tuinbouwgereedschap. De verzendkosten voor de retourzending worden niet vergoed. Als de garantie gegrond is, brengen wij uit serviceoverwegingen geen verzendkosten in rekening voor de zending van het gerepareerde of nieuwe artikel. Mocht er geen vervangend artikel beschikbaar zijn, dan wordt het aankoopbedrag binnen 30 dagen teruggestort op uw rekening.

Op deze garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd. Schoonmaken, bedieningsfouten en antenneklachten vallen buiten de garantie. Ook in de volgende gevallen kunt u geen aanspraak maken op de garantie:
- Als er veranderingen in of aan het artikel of apparaat zijn aangebracht door derden;
- Als de datum op de originele factuur gewijzigd of onleesbaar is;
- Bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing);
- Beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
- Bij van buiten komend onheil, (zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen etcetera);
- Als u S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
- Als u in gebreke blijft en niet aan uw verplichtingen voldoet.
- In geval van kleine, niet functionele, beschadigingen ten gevolge van transport. Voorbeelden hiervan: een krasje, deukje, etc.

Mocht u gebruik willen maken van deze garantieregeling, vraag ons dan per e-mail of wij u het garantieformulier toe willen sturen.

Fabrieksgarantie
Mocht een artikel niet binnen de garantie van S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  vallen, maar wel binnen de vermelde Fabrieksgarantie, dan kunt u contact via e-mail opnemen met S & B Land- en Tuinbouwgereedschap . Wij schakelen de leverancier in, die vervolgens onder zijn voorwaarden zal bepalen of het artikel gerepareerd of vervangen wordt.

Indirecte kosten
Indirecte kosten, veroorzaakt door het tijdelijk buiten bedrijf zijn van het defecte artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Adreswijziging
Klanten zijn verplicht S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. Door het plaatsen van een bestelling, machtigt u S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  om - indien nodig - uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie of andere instanties.

E-mailadressen
We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn ten alle tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing naar onze site. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Overige informatie
Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden (volgens onze algemene voorwaarden). Als u ons via onze site uw postadres en/of uw telefoonnummer meedeelt, kunt u daarom periodiek selectieve mailings en catalogi van ons ontvangen en/of kunnen we u telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten. Als u dergelijke informatie (per post en/of telefoon) niet wenst te ontvangen, kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We hebben partners en speciale relaties met derden op internet, maar verstrekken hen nooit uw persoonsgegevens, noch ontvangen we de gegevens die u aan deze derden verstrekt (tenzij anders is aangegeven en/of noodzakelijk is).

Beveiligde server
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken we een beveiligde server met een eigen toegangscode. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up). We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.

Reageren?
In het geval we uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen we dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen we aan onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen vasthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site gelden de algemene voorwaarden van S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  waaronder dit privacybeleid. Dit wordt voor het aangaan van elke overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de tekst ervan.

Toegepast recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  en u is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde rechter en u voor beslechting van het geschil door die rechter kiest binnen twee weken nadat S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen.

Aanvragen voorwaarden
Deze algemene voorwaarden van S & B Land- en Tuinbouwgereedschap zijn op aanvraag verkrijgbaar bij S & B Land- en Tuinbouwgereedschap.

Niets van deze website mag zonder toestemming van S & B Land- en Tuinbouwgereedschap door derden worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden aan:
Smidt & Birza

Tuinbouwstraat 47

9717 JB Groningen

 

Disclaimer van S & B Land- en Tuinbouwgereedschap

De op deze website getoonde informatie wordt door S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  opgenomen informatie en tarieven.
Verwijzingen naar sites die niet door S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  worden onderhouden wordt afgewezen.

Privacybeleid van S & B Land- en Tuinbouwgereedschap

S & B Land- en Tuinbouwgereedschap  legt uw persoonsgegevens vast voor de acceptatie en uitvoering van de overeenkomst en relatiebeheer. Tevens kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over interessante aanbiedingen en andere diensten van S & B Land- en Tuinbouwgereedschap . Indien u dit niet wenst, kunt u dit laten weten via e-mail info@smidtenbirza.nl  of via ons telefoonnummer. Verder gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst en risicobeheer. U heeft recht op inzage in uw gegevens en verbetering van deze gegevens. Vragen om inzage in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u via e-mail richten aan info@smidtenbirza.nl.

Privacy op Internet
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren.
Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen.